RSS

Critical Note

21 Aug

Stoian Andrei Ștefan

-Noktys Art House-

Critical remarks of Art:

1.

 • „Noktys Nokte is a complex artist who softens his blade in the colors of his soul, immortalizing states of mind,strong and deep emotions , in the language of art.
  Without limits, it approaches from the philosophical perspective a multitude of subjects that oscillate between real and unreal, natural and fantastic, going to the morbid area.
  Filled by his subjectivity, they become landscapes of the soul, revealing a volcanic inner universe from which it springs light or darkness.
  The attraction to the dark side of existence is a consequence of his state of rebellion in front of all that is non-value.
  Created from a tremendous consciousness, his works highlight the absolute values of the spirit.”

Prof.B.M.Luna (Romanian, English, French and Latin). Art critic ,Biographer and personal assistant of the above mentioned artist, among other intellectual activities. 28.08.2017.

2.

 • „The artist Andrei Stefan Stoian presents some folkloric inspiration works, some of which remind us of Master Ion Țuculescu or Dumitru Ghiața.
  The works have a bright, energetic coloring, the artist has a group of unitary works. “Hopping in village”, “Traditional Dances”, “Seduction”, “Lucifer’s Fall.”

Prof.Gheorghe Caruţiu, lecturer at the Faculty of Art at “Ovidius”University Constanta.
10.05.2017 Constanta, cultural event on the occasion of the Royal Day, headquarters of PNTCD.

3.

 • „The painter Andrei Stoian Stefan presents an expressive pictorial style, the inspirational painting from the everyday life.
  The life experiences: intellectual, moral, emotional, classical, tasteful of life. Compositions of color, life, exuberance and realism transposed by specific artistic signs: drawing, lines, more or less spontaneous .
  The works exhibited at the event were: “Seduction”, “Lucifer’s Fall”, “Hopping in village”, “Traditional Dances, Poppies.”

​Prof.Univ.Dr. Nuredin Ibram, former dean of the Faculty of Arts at “Ovidius”University from Constanta.
27.04.2017 National Military Museum “King Ferdinand I”. Constanţa Branch.

-Limba Română-

Observații critice de Artă

1.

“Noktys este un artist complex ce își înmoaie penelul în culorile sufletului sau , imortalizând în artă stări ale spiritului , emoții puternice şi profunde.
Fară limite , abordează din perspectivă filozofică o multitudine de subiecte ce oscilează între real şi ireal , natural şi fantastic, mergând până în zona morbidului.
Filtrate prin subiectivitatea sa , ele devin peisaje ale sufletului ,revelând un univers interior vulcanic din care țasneste lumina ori navalesc tenebre.
Aplecarea către latura întunecată a existentei este o consecință a stării sale de revoltă în fata a tot ce înseamnă nonvaloare. Izvorâte dintr-o conștiință trează , operele sale pun în lumină valorile absolute ale spiritului.”

Prof.B.M.Luna (limba și literatura română, engleză,franceză și latină). Critic de artă ,biograf și asistentă personală a artistului mai sus mentionat, printre alte activități intelectuale. 28.08.2017.

2.

“Artistul Stoian Andrei Ștefan prezintă câteva lucrări de inspirație usor folclorică , lucrări ce amintesc oarecum de Maestrul Ion Țuculescu sau de Dumitru Ghiața.
Lucrările au un colorit viu, energic, artistul are un grup de lucrări unitare. “Hora în sat”, ” Dansuri Tradiționale” , ” Seducția” , “Căderea lui Lucifer”.

Prof.Gheorghe Caruțiu, lector universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța.
10.5.2017 Constanța, eveniment cultural cu ocazia zilei regalitații sediul PNȚCD .

3.

“Pictorul Andrei Stoian Ștefan prezintă un stil pictural expresiv, pictură inspirată din cotidian.
Personaje , trăiri :intelectuale morale, emoționale ,clasice cu gust de viată. Compoziții pline de culoare ,de viată ,exuberantă și realism transpuse prin semnele artistice specifice:Desen, linii, tușe mai mult sau mai puțin spontane.
Lucrările expuse la eveniment au fost: ” Seducția” ,”Căderea lui Lucifer” ,”Hora în sat” .” Dansuri Tradiționale, Maci”.

Prof.Univ.Dr. Nuredin Ibram, fost decan al Facultații de Arte de la Universitatea “Ovidius” din Constanța.
27.04.2017 Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”. Filiala Constanța.

 
Leave a comment

Posted by on 21 August 1999 in Noktys Art House

 

Tags: ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: