RSS

Hearth

25 Sep

This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„The symbol of the traditional Romanian house, the hearth is the point of greatest importance around which the whole family is concentrated.
This is where the celestial fire bakes bread and cakes, prepares food and offers warmth when the weather is cold. Around it is a magical space, of traditions, of love and steadiness.

Mythical union of ground and fire, the hearth has also a spiritual role, so the place where it is settled must be clean, carefully chosen. Around it, stories are told, plans are made and steady inter-human relations are being strengthened.
Hearth is the silent witness of all the important moments in human life, from birth to death.

No wonder there are a lot of superstitions related to the hearth in the popular beliefs:do not eat from the hearth because you eat your luck, do not borrow fire from the stove in the evening, because the sleep of the people from the house is lost: when the bride enters for the first time in the house of her parents in law she should embrace the fireplace to gain the goodwill of the ancestors’ spirits…and the newborn was hold above the hearth in order not to be bewitched by the evil eye.
At the fireplace, too, spells were made to bring the beloved man to the door, to stop the rain, the hail storms and the wind.Incantations were also made to attract wealth and increase family health.

In the Romanian folklore there are also many mentions that draw attention to the fact that the place next to the hearth must be kept sacred, because the fire is also a justice maker and punishes the evil deeds. The cat in the man’s house has the role of eliminating the negative energies and the evil spirits, and a beneficial healing influence on the human state of mind.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Vatra”

Descrierea autorului:

„Simbol al casei românești tradiționale, vatra este punctul de maximă importanță în jurul căruia se concentrează întreaga familie.
Aici este locul în care focul celest coace pâinea și cozonacii, pregătește mâncarea și oferă caldura binefăcătoare în anotimpurile reci. În jurul ei este un spațiu magic, al tradițiilor, al dragostei și statorniciei.

Îngemânare mistică de pământ și foc, vatra are și un rol spiritual, de aceea locul unde se așează trebuie să fie curat, ales cu grijă. În jurul ei se spun povești, se croiesc planuri, se consolidează legături interumane statornice.
Vatra e martorul tăcut al tuturor momentelor importante din viața oamenilor, de la naștere până la moarte.

Nu e de mirare că în credințele populare există o mulțime de superstiții legate de vatră: să nu mănânci pe vatră că îți mănânci norocul, să nu împrumuți foc din sobă seara că se pierde somnul celor din casă.Mireasa, când intra în casa socrilor pentru prima oară trebuia să îmbrățișeze cuptorul pentru a caștiga bunăvoința spiritelor strămoșilor, iar nou născutul se ținea deasupra vetrei că să nu se deoache.
Tot la vatră se făceau farmece pentru aducerea „drăguțului” la pragul ușii, alungarea ploii, a grindinei și a vântului. Se făceau incantații pentru atragerea belșugului și sporului, pentru sănătatea familiei.

În folclorul românesc există și multe mențiuni care atrag atenția că locul de lângă vatră trebuie păstrat sacru, întrucât focul este și justițiar și pedepsește faptele rele.Pisica în casa omului avea rolul de a alunga energiile negative și spiritele malefice.Astfel vibrația ei când toarce are o influență benefică, vindecătoare asupra stării de spirit a omului.”

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 25 September 2018 in Retrospection

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: