RSS

Houses from Prahova

09 Sep

This slideshow requires JavaScript.

 

Author’s description:

„Nothing that we are given to live is at random.. Every experience of life is important to us because it makes us to be what we are. My temporary settlement in a desolated village with only a few souls from the Baragan area put me in front of a reality that I only suspected it existed.

In the vast area of ​​the piedmont plains, guarded to the north by the sub-Carpathian hills adorned with vineyards, the Prahova houses testify to an ancestral way of life.
They are simple modest buildings with a simple architecture without a foundation, placed directly on the ground in a tight connection with the earth, with the sky and with the winds that bring in winter fairy-tale snow drifts and sometimes white hell …

As a visual artist, I approached this seemingly banal topic with clear conscience that each house is a family nest that shelters after a day of work and especially during the winter. When the wind blew through the chimneys, and the snow slumped over the sleeping land, the houses closed their doors. Shy and isolated from each other through fences and clusters of trees, they are the place where a man feels as a master, free of inhibitions.

That’s why I put them in warm and picturesque colors that contrast with the cold white snow and the glacial blue of the hibernal sky. .
Warmed with what is found, with corn stalks, tizic, wood, charcoal, sunflower stems, but loaded with the energy of those living in them, the houses from Prahova remain protective homes, even if they breathe through the thin walls, through the sashes and through all the cracks.
Inside these houses people are born and die, generations after generations.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Case din Prahova”

Descrierea autorului:

„Nimic din ceea ce ne e dat să trăim nu este întămplător. Fiecare experiență de viață își are importanța ei pentru că ne face să fim ceea ce suntem.
Așezarea mea vremelnica într-un sat pustiit de suflete din zona Bărăganului m-a pus în fața unei realități pe care înainte doar o bănuiăm că există.
În spațiul vast al câmpiilor piemontale străjuite la nord de dealurile subcarpatice impodobite cu podgorii, casele prahovene stau mărturie unui mod de viață ancestral.

Sunt construcții de regula modeste, cu o arhitectură simplă, fără fundație, așezate direct pe sol, în conexiune strânsă cu pământul, cu cerul și cu vânturile care iarna aduc troiene cu aspect de basm și efet uneori de iad alb…

Ca artist vizual, am abordat acest subiect aparent banal cu conștiința clară că fiecare casă este un cuib familial care oferă adăpost după o zi de muncă și mai ales pe timp de iarnă. Când șuiera vantul prin hornuri și zăpadă se așterne peste pământul adormit, casele își închid protectoare ușile. Sfioase și izolate unele de altele prin garduri și pâlcuri de copaci, sunt locul unde omul se simte stăpân, dezbrăcat de inhibiții.

Iată de ce le-am îmbrăcat în culori calde și pitorești ce contrastează cu albul rece al zăpezii și cu albastrul glacial al cerului hibernal.
Încălzite cu ce se găsește, cu coceni, tizic, lemne, cărbuni, tulpini de floarea-soarelui, dar încărcate cu energia celor ce locuiesc în ele, casele prahovene rămân totuși cămine protectoare, chiar dacă respiră prin pereții subțiri, pe la cercevele și prin toate crăpăturile.
În ele se nasc și mor oameni, generații după generații.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

 
Leave a comment

Posted by on 9 September 2018 in Retrospection

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: