RSS

Purification of the earth

15 Aug

This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„The symbolism of purifying fire is ancient and widespread throughout the world, to all peoples. Fire cleansing rituals have existed in all cultures and still exist in our times even though some have lost their mystical, spiritual or even pagan significance.

In his three hypostases, as a sacred fire, symbol of light and creative energy, as a teluric fire bestowed upon men by the legendary Prometheus, and as a consuming, demonic fire, this energy present in the intimate structure of matter has an important place in the mythology of all peoples.

Associated with the cult of the sun, the fire is present in the initiatory rites of the agrarian peoples, who practiced the incineration of vegetal remains to purify the earth in order to prepare a new agrarian cycle.

The artwork is focuses on the idea of ​​purification by fire, in the broad sense of the word, applicable not only to the earth but also to animals and humans.
Passing through fire is considered not only healing of the plague but also a way of purifying souls. .
Perpetual regeneration of the nature that feeds from the ashes resulting from the burning … the perpetual renewal of the man who has the power to rise whenever the difficulties of his life kneel him.

The burning fire from inside each cell makes all that is alive a Phoenix bird that helps us to rejuvenate, to always rise, to purify ourselves from mistakes and negative energies.

I made this work inspired by a real moment from the area of Baragan. Seeing for the first time the habit of burning the vegetal remains, I was deeply impressed and I immortalizef the moment in an apocalyptic vision, because I was thinking that only a global regenerating fire could eradicate all the diseases of the body and of the soul.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “The Hypostasis of the rebirth” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Purificarea pământului”

Descrierea autorului:

„Simbolistica focului purificator este straveche și raspândită peste tot în lume, la toate popoarele. Ritualuri de purificare prin foc au existat în toate culțurile și încă mai există și în timpurile noastre, chiar dacă unele și-au pierdut semnificația mistică,spirituală sau chiar păgână.. .

În cele trei ipostaze ale sale, ca foc sacru, simbol al luminii și al energiei creatoare, ca foc teluric dăruit oamenilor de legendarul Prometeu, și ca foc demonic, mistuitor, această energie prezentă în structura intimă a materiei are un loc important în mitologia tuturor popoarelor.

Asociat cultului soarelui, focul este prezent în riturile inițiatice ale popoarelor agrare, care practicau incendierea resturilor vegetale pentru a purifica pământul în vederea pregătirii unui nou ciclu agrar.

Lucrarea are ca tematică ideea de purificare prin foc,în ințelesul larg al cuvântului, aplicabilă nu doar asupra pământului, ci și asupra animalelor și a oamenilor.
Trecerea prin foc este considerată nu doar tămăduitoare de molime, ci și un mod de purificare a sufletelor. .
Perpetua regenerare a naturii ce se hrănește din cenușa rezultată în urma arderii… perpetua înnoire a omului care are puterea de a se ridica ori de câte ori greutățile vieții îl îngenunchează.

Focul ce arde în fiecare celulă face din tot ce e viu o pasăre Phoenix care ne ajută să renaștem, să ne ridicăm mereu, purificându-ne de greșeli și de energiile negative.

Am realizat această lucrare inspirat dintr-un moment real din zona Bărăganului.Întâlnind pentru prima oară obiceiul arderii resturilor vegetale am fost profund impresionat și am imortalizat momentul într-o viziune apocaliptică, fiindcă mă gândeam că doar un foc regenerator la nivel mondial ar putea eradica toate bolile trupului și ale sufletului.”

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Ipostaze ale renașterii“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 15 August 2018 in Retrospection

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: