RSS

Monthly Archives: April 2017

Pontifex


 

This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„Sometimes the spirits become captive and anchor in the matter with the obvious intent to dominate it.

Under the burden of the tyre and  vestments of high priest,pontifex represents the hypostasis of the great spiritual ruler in the struggle with the adversities of the time. In the fabric of  intrigues, his spirit is trying to maintain order in a system that resisted the avalanche of time during two millenia.
Animated by spirit, a poor human body is struggling with a flood of historical events and social phenomena and, even if it rocks,it resists.

From the height of his position, the outlook on the world strengthens him in the belief that he was chosen to be the spiritual leader in a materialist and commercialized world.
Pontifex embodies the supremacy of spirit over the matter.
This painting, of course, emphasizes the vulnerable human face of the character.”

Tehnical description:
Technique – Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “Paradise Lost”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
History of „Pontifex„ artwork

Critical Notes:

 • In the Roman state, the name Pontifex Maximus was conferred upon the supreme leader of the Pontifical college. At the foundation of the Roman Empire, this title was carried by the Roman emperors, having also the powers of a high priest, which in practice accumulated the entire secular and religious leadership of the state. In his work, the author imagines the character built out of stains like the stained glass of a cathedral suggesting Pontifex’s domains of authority both in the religious and secular spheres, having supreme power in the state with a huge role.

Ing.Chimist.Prof.Irina Sînjoan
(Critic de artă)
15 October 2018 – România

Public appearances, media releases, or other mentions

 • Saatchi Art Gallery & MuseumUnited Kingdom (London) 2017
 • Art Brokerage U.S.A (Las Vegas) 2017
 • Art Finder – United Kingdom (London) 2017
 • Baxters art gallery –United Kingdom (London) 2017
 • Elite Art WorldGlobal Community 2018
 • Art Limited – Global online art competition 2018

Limba Română

„Pontifex”

Descrierea autorului:

„Uneori spiritele devin captive și se ancorează în materie cu intenția evidentă de a o domina.

Sub povara tiarei și a veșmintelor de mare preot , pontifex reprezintă ipostaza marelui conducător de oști spirituale în lupta cu adversitățile vremii.
Prins în tesătură de intrigi , spiritul sau încearcă să mențină ordine într-un sistem care a rezistat avalanșei timpului pe parcursul a două milenii.
Animat de spirit , un biet corp uman ține piept unui potop de evenimente istorice și fenomene sociale și , chiar dacă se clatină , rezistă.

De la înălțimea poziției pe care o deține , perspectiva asupra lumii îl întărește în convingerea că a fost ales pentru a fi liderul spiritual într-o lume materialistă și mercantilă.
Pontifex întruchipează supremația spiritului asupra materiei.
Această pictură , desigur , pune accent pe latura umană , vulnerabilă , a personajului.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)

Finalizat în anul 2017
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul Pierdut”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Istoricul operei de artă „Pontifex

Note Critice:

 • În statul roman denumirea de Pontifex Maximus era conferită conducătorului suprem al colegiului pontifilor.
  La întemeierea Imperiului Roman acest titlu a fost purtat de către împărații romani având și atribuții de mare preot,acumulând practic întreaga conducere laică și religioasă a statului.
  În lucrarea sa autorul imaginează personajul construit din pete de culoare asemenea vitraliului unei catedrale sugerând domeniile de autoritate ale lui Pontifex atât în domeniul religios,cât și în cel laic,având putere supremă în stat cu un rol uriaș.

Ing.Chimist.Prof.Irina Sînjoan
(Critic de artă)
15 October 2018 – România

Apariții publice, comunicate de presă sau alte mențiuni

 • Saatchi Art Gallery & MuseumUnited Kingdom (London) 2017
 • Art Brokerage U.S.A (Las Vegas) 2017
 • Art Finder – United Kingdom (London) 2017
 • Baxters art gallery –United Kingdom (London) 2017
 • Elite Art WorldGlobal Community 2018
 • Art Limited – Global online art competition 2018
 
3 Comments

Posted by on 4 April 2017 in Retrospection

 
 
%d bloggers like this: